Inspectietool
Renovatiedetails
, , , , ,
Warmte- en vochttransport
Luchtdichtheid en regendichtheid ramen
Brandveilige oplossingen
Wie is wie?

Coördinatie onderzoek Odisee - onderzoeksgroep DUBiT

Promotor: Marcus Peeters

Onderzoeker: Stijn Dauwe

,

Ontwikkeling inspectie tool

Promotor: Bart Craeye

Onderzoekster: Karolien Couscheir

Studente: Lien Devleeschouwer

,

Luchtdichtheidstesten

Promotor: Nathan Vandenbossche

Onderzoekster: Stephanie Van Linden

,

Hygrothermische simulaties in Delphin op basis van klimaatset Essen.

Promotor: Hilde Breesch

Onderzoekster: Barbara Joseph

,

Ondersteuning technische details en workshops

Verantwoordelijke: Jeroen Vrijders

Technische expertise: Eddy Mahieu, Floris Caluwaerts, Levi Geerts en Timo De Mets

,

Bouwtechnische assistentie en huisvesting proeven

Verantwoordelijken: Philip Van den Broeck en Herwig Spitaels

Vertegenwoordigde sectororganisaties
Ondersteunende bedrijven